Поставяме равенството здраво в центъра на картината

„Най-силни сме, когато работим заедно“. Това е посланието, което идва силно и ясно от разговора с Марийке Фльорен след публикуването на доклада „Към повече равенство между половете в спорта“ от Групата на високо ниво за равенство между половете в спорта (2022).

 

Групата на високо ниво (HLG) беше създадена с една основна цел: постигане на по-справедлив баланс между половете в спорта като цяло. Тя е създадена от комисар Мария Габриел през 2020 г. и има 15 представители от целия спектър на спорта, включително държавни органи, неправителствени организации и спортни федерации. Нейните препоръки и план за действие се прилагат за държавите-членки на ЕС, национални и международни спортни организации и регионални организации.

 

Фльорен е добре известна и високо ценена защитничка на равенството между половете чрез работата си в Комисията за жени в спорта на МОК и Комитета на жените в спорта на FIH. В допълнение, Fleuren ръководи работата на EHF по баланса между половете в заседанията на борда и в програмите за обучение на националните асоциации-членки на EHF. Всички национални асоциации подписаха Хартата за равенство между половете (Equally Amazing Charter) през 2019 г., в която се посочва какво планира да направи всяка от тях през следващите години по отношение на баланса между половете.

 

В рамките на HLG, работата на Фльорън с FIH и EHF означаваше, че тя е един от хората в групата, които са „водели чрез пример“ и са имали работещи решения за това как политиките за равенство между половете могат да бъдат приложени.

 

„Опитах се да внеса в HLG опита, който сме имали в хокея, а също и от SWinG (Подкрепа на жените в постигането на техните цели), защото имаме някои фантастични примери за лидерството, особено от SWinG. За съжаление, всички тези идеи не бяха възприети, защото все още трябва да видим изследвания, за да покажем, че са ефективни.

 

„Това, което считам за важен резултат от доклада, е списъкът с близки теми до основните области, в които равенството между половете трябва да бъде ускорено. Хубаво е, че виждаме бюджета и комуникациите, заедно с участието и лидерството, тъй като всички те са важни области в рамките на равенството между половете. За да излезе с добри препоръки, групата се запозна с широка гама от презентации от и извън спорта. Имахме много добра презентация от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) например.

 

В информационния лист, изготвен от Групата на високо ниво за равенство между половете в спорта, различията между половете са пределно ясни: броя участващи, треньорските и съдийски кадри, лидерство, медийно отразяване и нива на заплащане / договори – всички те са области, в които остават различията между половете . В допълнение към тези пет критични области е тревожният факт, че насилието, основано на пола – физическо, сексуално и психологическо – все още се преживява от жените в много по-голяма степен, отколкото от мъжете, колкото и шокиращо да изглежда това за времето в което живеем.

 

Промяната обаче предстои и има някои значителни стъпки напред. Примерите включват факта, че принципите на равенството между половете са твърдо залегнали във всяко действие финансирано от програмата Еразъм+Спорт. Осведомеността се повишава чрез проучвания и дискусии в рамките на Експертната група на Комисията по добро управление. Инициативи като #BeInclusive EU Sports Awards признават работата на спортове, които използват дейността за увеличаване на социалното включване.

 

Както бе споменато, в доклада на HLG има осем важни теми, които всяка организация трябва да вземе предвид при разработването на план за действие за справяне с равенството между половете.

 

Първата от тях е важността на поставянето на еднаква перспектива за двата пола в челните редици на всякакви политики или стратегии. Всички заинтересовани страни в една организация трябва да гарантират, че равните възможности пред двата пола са в основата на техните действия.

 

Да си отговорим защо има неравенства между половете в даден спорт или организация обикновено е много сложно. Поради тази причина при намирането на решения е необходим конкретен подход. Припокриващите се причини могат да бъдат преодолени само чрез открит подход и съвместна работа.

 

Когато става въпрос за постигане на равенство между половете, трябва да има практически мерки. Бюджет, предназначен за справяне с равенството между половете; координаторите или хората, които носят отговорност да се уверят, че планът за действие се изпълнява, са от съществено значение – трябва да има собственост върху провежданата политиката, за да успее тя; изследвания и оценка, за да се гарантира, че е постигнат напредък и целите са постигнати.

 

След това идва подходът, който гледа навън. Образование, което обяснява защо равенството е необходимо, независимо дали се обръщаме към деца в клубове и училища или говорим със заинтересованите страни за важността на равенството в организацията. Важно е как се предават съобщенията. Те трябва да са ясни и подходящи за публиката.

 

И накрая, важно е да получите подкрепа от мъжете в организацията. Ако мъжете напълно подкрепят плана за действие и политиката за равенство между половете, тогава те могат да бъдат в основата на създаването на промяна.

 

Това е темата, която Фльорън смята, че понякога е неразбрана: „Вместо да делим „на нас и тях“, ние трябва да бъдем заедно в подкрепата за намиране на конструктивен подход. Кампанията на ООН „Той за нея“ беше добра илюстрация за това.

 

Докладът на HLG подчертава и предоставя примери за огромното количество работа, която се извършва в целия континент по отношение на много от темите.

 

Що се отнася до участието, имаше някои наистина иновативни и успешни проекти. Те варират от проекта на Erasmus+ „She Run’s – Active Girl’s Lead“, ръководен от Международната федерация по училищни спортове, който насърчава 2000 15-18 годишни момичета от 35 страни да се занимават с физическа активност, до дейността на LEAP Sport в Шотландия, която осигурява набор от ресурси за спортния сектор за обучение и повишаване на осведомеността на транссексуалните хора в спорта.

 

В рамките на развитието на треньорите международните спортни организации като World Rugby, националните федерации като Норвежката федерация по ски и организации като Университета на Хертфордшир са въвели програми за развитие на възможности за обучение на жени треньор.

 

За Fleuren включването на малките локални клубове и организации в процеса е абсолютно жизненоважно, тъй като това са хората, които предоставят спорт на място. „Бихте очаквали нещата да се предават от международната федерация на националните асоциации и след това на местните, но твърде често това все още не се случва. Ето защо имате нужда от посветени хора, които да предоставят мерки за равенство между половете.

 

„Следващата ни работа [в EHF] е да привлечем заинтересованите страни в клубовете. Нашият проект „Equally Amazing“ работи на национално и международно ниво. В рамките на структурата на EHF знам, че много отдадени жени и мъже вече работят върху равенството между половете в собствените си страни. Клубовете ще бъдат следващата ни цел.

 

Този доклад ни показва други начини и нови идеи, които могат да бъдат въведени, за да го осъществим.’

 

Лидерството е жизнено важна част от постигането на равенство между половете. За младите жени, които търсят своя път, няма нищо по-вдъхновяващо от това, че някой вече пробива в лидерски роли. Европейската хокейна федерация, Женският спортен тръст, Световното гребане, Международната баскетболна федерация (FIBA) и множество други спортни организации провеждат курсове, предназначени да дадат възможност на жените да поемат лидерски роли.

 

„Може да звучи като опростен подход“, казва Фльорън, „но не е така. Значението на моделите за подражание, да видите някой като себе си е жизненоважно, ако хората от по-малко представените групи някога ще станат лидери.

 

За съжаление остават огромните проблеми с разликата в заплащането, въпросите относно отпуската по майчинство като спортист и „сивата зона“ около физическото, сексуалното и психическото насилие в света на елитния спорт, които трябва да бъдат решени. HLG приключи работата си с публикуването на доклада, но Фльорън се надява, че самият доклад ще послужи като трамплин за повече промени.

 

„По нашия малък начин ние се опитваме да вдъхновим хората и да им дадем идеи, които могат да използват, за да направят разликата в собствената си спортна среда“, казва Фльорън, добавяйки: „Равенството между половете не е параграф или глава; трябва да е част от цялата история.

Start a Conversation

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *