Комисии

Арбитражна комисия (АК):

Председател

адв. Делян Недев

Член

адв. Пламен Паунов

Член

Адв. Светлин Стойнев

Дисциплинарна комисия (ДК):

Председател

проф. д-р Валентин Велев

Докладващ секретар

Росина Красимирова

Член

адв. Симеон Кузманов

Член

Емилия Цветанова

Съдийска колегия (СК):

Председател

Детелин Баялцалиев

Секретар - обучение и организация

Веселин Захариев

Секретар - регистър

Александър Захариев

Член

д-р Матей Кътовски

Член

Михаил Младенов

Член

Галин Карагьозов

Член

доц. Николай Марков

Спортно-техническа комисия (СТК):

Председател

доц. д-р Антонио Антонов

Секретар

Росица Соколова

Член

Петко Гецов

Член

Детелин Баялцалиев

Член

Марина Захариева

Член

Игнат Василев

Треньорски Съвет (ТС):

Председател

Бончо Златев

Секретар

Стефан Чавдаров

Член

Руслан Стефанов

Член

Петко Гецов

Член

Игнат Василев

Член

Росица Соколова

Член

доц. д-р Диана Пеева

Комисия по състезателните права, членството и трансферите (КСПЧТ):

Председател

доц. д-р Антонио Антонов

Докладчик по регистри

Росина Красимирова

Член

проф. д-р Валентин Велев

Член

Симона Топалска

Член

Нели Банкова

Член

Марияна Костадинова

Член

Йордан Пенев

Комисия по етика и феарплей (КЕФ):

Председател

Ели Атанасова

Член

Емилия Цветанова

Член

Иво Джокин

Член

Мариана Маркова

Член

Руслан Стефанов

Член

Нели Банкова

Член

Петър Нейчев

Комисия по маркетинг, проекти и връзки с обществеността (КМПВО):

Председател

Иван Сандански

Комисия по развитие на материалн0-техническата база и инвентаризация (КРМТБИ):

Председател

Севдалин Хъшинов

Член

арх. Пламен Трифонов

Член

Тодор Тодоров

Член

Денис Тахиров

Член

Йордан Пенев

Член

Цветелина Лазарова

Член

Найден Найденов

Комисия по развитието и подрастващите (КРП):

Председател

д-р Емилия Витанова

секретар

Марина Захариева

секретар

Росица Соколова

Член

Калоян Христов

Член

Нели Банкова

Член

доц. д-р Николай Марков

Член

Хайри Чаушев

Член

Ели Атанасова

Комисия по развитието на женския, семейния и ветеранския хокей и хокея за хора в неравностойно положение (КРЖСВХНП):

председател и отговорник ветерански хокей

Галин Карагьозов

секретар

Марина Бекярова

отговорник женски хокей

доц. д-р Даниела Томова

отговорник семеен хокей

Антоанета Иларионова

Отговорник хокей за хора в неравностойно положение

Сайф Рехман

Отговорник хокей за хора в неравностойно положение

Нели Банкова

Комисия по сигурността и превенция на хокейното хулиганство (КСПХ):

председател

Йордан Пенев

секретар

доц. д-р Николай Марков

член

Веселин Илиев

член

Петър Парушев

член

Стойл Спасов

Комисия по видео заснемане, анализ и съхранение (КВЗАС):

председател

д-р Емилия Витанова

член

Даяна Петкова

член

Росица Соколова

член

Калоян Христов

член

Нели Банкова

член

Емира Маданска

Комисия по изготвяне на ранглистите и оценка на дейността на КХ и категоризация (КИРОДКХК):

председател

Йорг Шенк

секретар

Петко Гецов

секретар

Росица Соколова

член

Росина Красимирова

член

Цветелина Лазарова