Категория: Новини

Президентът на БФХТ Йорг Шенк бе награден с отличителен знак на Председателя на БАН

С отличителен знак на Председателя на БАН беше награден Йорг Шенк, съветник в Посолството на Федерална република Германия в България и ръководител на отдели „Наука“ и „Преводи“. Отличието беше връчено в Академията в присъствието на посланика на Федерална република Германия Н.Пр. Кристоф Айххорн, Ръководството на БАН и представители на Хумболтовия съюз в България.

Отличителният знак се присъжда за заслуги към Българската академия на науките и за силната подкрепа на сътрудничеството между българските и германските учени, обяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

За поредна година български участник в J4E на EHF!

Криси Ушерова, която бе номинирана от Българската Федерация по Хокей на Трева за нейна представителка, е включена в програмата за развитие J4E на EHF, по която ще има възможност да се обучава като официално лице на европейската хокейна централа!

Честито, Криси, и на добър път в европейския хокей!

Поставяме равенството здраво в центъра на картината

„Най-силни сме, когато работим заедно“. Това е посланието, което идва силно и ясно от разговора с Марийке Фльорен след публикуването на доклада „Към повече равенство между половете в спорта“ от Групата на високо ниво за равенство между половете в спорта (2022).

 

Групата на високо ниво (HLG) беше създадена с една основна цел: постигане на по-справедлив баланс между половете в спорта като цяло. Тя е създадена от комисар Мария Габриел през 2020 г. и има 15 представители от целия спектър на спорта, включително държавни органи, неправителствени организации и спортни федерации. Нейните препоръки и план за действие се прилагат за държавите-членки на ЕС, национални и международни спортни организации и регионални организации.

 

Фльорен е добре известна и високо ценена защитничка на равенството между половете чрез работата си в Комисията за жени в спорта на МОК и Комитета на жените в спорта на FIH. В допълнение, Fleuren ръководи работата на EHF по баланса между половете в заседанията на борда и в програмите за обучение на националните асоциации-членки на EHF. Всички национални асоциации подписаха Хартата за равенство между половете (Equally Amazing Charter) през 2019 г., в която се посочва какво планира да направи всяка от тях през следващите години по отношение на баланса между половете.

 

В рамките на HLG, работата на Фльорън с FIH и EHF означаваше, че тя е един от хората в групата, които са „водели чрез пример“ и са имали работещи решения за това как политиките за равенство между половете могат да бъдат приложени.

 

„Опитах се да внеса в HLG опита, който сме имали в хокея, а също и от SWinG (Подкрепа на жените в постигането на техните цели), защото имаме някои фантастични примери за лидерството, особено от SWinG. За съжаление, всички тези идеи не бяха възприети, защото все още трябва да видим изследвания, за да покажем, че са ефективни.

 

„Това, което считам за важен резултат от доклада, е списъкът с близки теми до основните области, в които равенството между половете трябва да бъде ускорено. Хубаво е, че виждаме бюджета и комуникациите, заедно с участието и лидерството, тъй като всички те са важни области в рамките на равенството между половете. За да излезе с добри препоръки, групата се запозна с широка гама от презентации от и извън спорта. Имахме много добра презентация от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) например.

 

В информационния лист, изготвен от Групата на високо ниво за равенство между половете в спорта, различията между половете са пределно ясни: броя участващи, треньорските и съдийски кадри, лидерство, медийно отразяване и нива на заплащане / договори – всички те са области, в които остават различията между половете . В допълнение към тези пет критични области е тревожният факт, че насилието, основано на пола – физическо, сексуално и психологическо – все още се преживява от жените в много по-голяма степен, отколкото от мъжете, колкото и шокиращо да изглежда това за времето в което живеем.

 

Промяната обаче предстои и има някои значителни стъпки напред. Примерите включват факта, че принципите на равенството между половете са твърдо залегнали във всяко действие финансирано от програмата Еразъм+Спорт. Осведомеността се повишава чрез проучвания и дискусии в рамките на Експертната група на Комисията по добро управление. Инициативи като #BeInclusive EU Sports Awards признават работата на спортове, които използват дейността за увеличаване на социалното включване.

 

Както бе споменато, в доклада на HLG има осем важни теми, които всяка организация трябва да вземе предвид при разработването на план за действие за справяне с равенството между половете.

 

Първата от тях е важността на поставянето на еднаква перспектива за двата пола в челните редици на всякакви политики или стратегии. Всички заинтересовани страни в една организация трябва да гарантират, че равните възможности пред двата пола са в основата на техните действия.

 

Да си отговорим защо има неравенства между половете в даден спорт или организация обикновено е много сложно. Поради тази причина при намирането на решения е необходим конкретен подход. Припокриващите се причини могат да бъдат преодолени само чрез открит подход и съвместна работа.

 

Когато става въпрос за постигане на равенство между половете, трябва да има практически мерки. Бюджет, предназначен за справяне с равенството между половете; координаторите или хората, които носят отговорност да се уверят, че планът за действие се изпълнява, са от съществено значение – трябва да има собственост върху провежданата политиката, за да успее тя; изследвания и оценка, за да се гарантира, че е постигнат напредък и целите са постигнати.

 

След това идва подходът, който гледа навън. Образование, което обяснява защо равенството е необходимо, независимо дали се обръщаме към деца в клубове и училища или говорим със заинтересованите страни за важността на равенството в организацията. Важно е как се предават съобщенията. Те трябва да са ясни и подходящи за публиката.

 

И накрая, важно е да получите подкрепа от мъжете в организацията. Ако мъжете напълно подкрепят плана за действие и политиката за равенство между половете, тогава те могат да бъдат в основата на създаването на промяна.

 

Това е темата, която Фльорън смята, че понякога е неразбрана: „Вместо да делим „на нас и тях“, ние трябва да бъдем заедно в подкрепата за намиране на конструктивен подход. Кампанията на ООН „Той за нея“ беше добра илюстрация за това.

 

Докладът на HLG подчертава и предоставя примери за огромното количество работа, която се извършва в целия континент по отношение на много от темите.

 

Що се отнася до участието, имаше някои наистина иновативни и успешни проекти. Те варират от проекта на Erasmus+ „She Run’s – Active Girl’s Lead“, ръководен от Международната федерация по училищни спортове, който насърчава 2000 15-18 годишни момичета от 35 страни да се занимават с физическа активност, до дейността на LEAP Sport в Шотландия, която осигурява набор от ресурси за спортния сектор за обучение и повишаване на осведомеността на транссексуалните хора в спорта.

 

В рамките на развитието на треньорите международните спортни организации като World Rugby, националните федерации като Норвежката федерация по ски и организации като Университета на Хертфордшир са въвели програми за развитие на възможности за обучение на жени треньор.

 

За Fleuren включването на малките локални клубове и организации в процеса е абсолютно жизненоважно, тъй като това са хората, които предоставят спорт на място. „Бихте очаквали нещата да се предават от международната федерация на националните асоциации и след това на местните, но твърде често това все още не се случва. Ето защо имате нужда от посветени хора, които да предоставят мерки за равенство между половете.

 

„Следващата ни работа [в EHF] е да привлечем заинтересованите страни в клубовете. Нашият проект „Equally Amazing“ работи на национално и международно ниво. В рамките на структурата на EHF знам, че много отдадени жени и мъже вече работят върху равенството между половете в собствените си страни. Клубовете ще бъдат следващата ни цел.

 

Този доклад ни показва други начини и нови идеи, които могат да бъдат въведени, за да го осъществим.’

 

Лидерството е жизнено важна част от постигането на равенство между половете. За младите жени, които търсят своя път, няма нищо по-вдъхновяващо от това, че някой вече пробива в лидерски роли. Европейската хокейна федерация, Женският спортен тръст, Световното гребане, Международната баскетболна федерация (FIBA) и множество други спортни организации провеждат курсове, предназначени да дадат възможност на жените да поемат лидерски роли.

 

„Може да звучи като опростен подход“, казва Фльорън, „но не е така. Значението на моделите за подражание, да видите някой като себе си е жизненоважно, ако хората от по-малко представените групи някога ще станат лидери.

 

За съжаление остават огромните проблеми с разликата в заплащането, въпросите относно отпуската по майчинство като спортист и „сивата зона“ около физическото, сексуалното и психическото насилие в света на елитния спорт, които трябва да бъдат решени. HLG приключи работата си с публикуването на доклада, но Фльорън се надява, че самият доклад ще послужи като трамплин за повече промени.

 

„По нашия малък начин ние се опитваме да вдъхновим хората и да им дадем идеи, които могат да използват, за да направят разликата в собствената си спортна среда“, казва Фльорън, добавяйки: „Равенството между половете не е параграф или глава; трябва да е част от цялата история.

БФХТ проведе XXIX-то Общо отчетно-изборно събрание в гр. Пловдив

На 5 март гр. Пловдив бе домакин на ХХІХ Общо отчетно-изборно събрание на БФХТ. На събранието присъстваха членовете на управителния съвет, длъжностни лица на федерацията и всички клубове.


По време на общото събрание Председателят на БФХТ – Йорг Шенк изказа своята благодарност към всички, които през последните години полагаха усилия за развитието на хокея в отделните региони.


Общото събрание на БФХТ избра нов управителен съвет, който включва общо девет души: Йорг Шенк, доц. Антонио Антонов, доц. Иван Сандански, доц. Николай Марков, Павлин Белчев, Йордан Пенев, Веселин Захариев, Галин Карагьозов, Емилия Витанова.


БФХТ награди свои деятели и състезатели с принос за Почетни отличия на БФХТ за заслуги:

– Почетен знак „Бронзов“ – Мария Милчева

– Почетен знак на БФХТ за особени заслуги – Златен – г-н Бончо Златев, по случай 70 годишен юбилей.

– Почетен член на БФХТ – проф. Лъчезар Димитров


Награди за годишнини:

– Иван Лозанов – Председател на СКХТ Хеброс

– Д-р Мариана Маркова – СКХТФ Дунав – Свищов


Най-добри състезатели за 2021 г.:

– Най-добър състезател по хокей за подрастващи до 18 г. – Мартин Момчилов (СК Ен Джи Ес)

– Най-добра състезателка по хокей за подрастващи до 18 г. – Десислава Пеевска (СКХТ Пловдив)

– Най-добър вратар за подрастващи до 18 г. – Ангел Апостолов (СКХТ Пловдив)

– Най-добра вратарка за подрастващи до 18 г. – Лора Стайкова (КХТ Вълците)


И не на последно място:

– Най-успешен треньор по хокей – Валентин Георгиев (КХТ Вълците)

– Най–перспективен млад съдия – Константин Колев (СКХТ Петър Берон 2009)

– Най-добър доброволец в системата на БФХТ – Емилия Витанова – член на УС

– Най-стриктен мениджър на отбор по хокей – Славка Хитрева (СКХТ Петър Берон 2009)

– Най–стриктен ръководител/администратор на състезания (ТД / ТО / Секретар) – Калоян Христов (КХТ Славия 1921)


БФХТ поздравява всички отличени и пожелава много успехи на всички свои членове през 2022 г.

Общото събрание на БФХТ избра ново ръководство

Общото събрание на БФХТ избра нов управителен съвет с мандат 2022 – 2027 г., който включва общо девет души: Йорг Шенк (Председател), доц. Антонио Антонов (Изп. директор), доц. Иван Сандански, доц. Николай Марков, Павлин Белчев, Йордан Пенев, Емилия Витанова, Веселин Захариев, Галин Карагьозов

#STANDWITHUKRAINE

EHF и БФХТ осъждат неоправданото военно нахлуване на Русия в Украйна, което противоречи на международното право и носи неописуеми страдания на народите на двете страни.

Исторически успех за хърватския Zelina на EH Indoor Club Cup в Алания

Историческо класиране за хърватите от Zelina на завършилата преди минути EuroHockey Indoor Club Cup в Алания, Турция!

Хърватите успяха да се класират втори след състава на Динамо Електростал от Русия. Руснаците бяха сочени за фаворит в турнира, в който отсъстваха традиционно силните клубни представители на Германия, Холандия, Белгия и Швеция. В крайна сметка шампионът на Русия за миналата година успя да съхрани повече енергия и в последния си мач за турнира надигра в директен двубой за титлата хърватите с резултат 9-5.

Въпреки това второто място на Zelina може да бъде считано за исторически успех, тъй като никога до този момент хърватски отбор не се е качвал на стълбичката в най-престижния клубен турнир в зала в Европа. Може да се каже, че хърватите успяха да използват по най-добрия начин неприятната за всички обстановка през последните месеци и надскочиха себе си. Несъмнено добрата работа е била започнала месеци преди турнира с привличането в състава на трима изключително опитни бивши немски национали, както и двама изключително класни състезателя от Украйна.

Подсиленият хърватски шампион успя да събере 25 точки в групата, побеждавайки всички други клубове. Класата на привлечените Бени Весс (DEU, 36 г., национал зала и открито), Себастиан Драгун (DEU, 38 г., национал зала и открито), Ян-Филип Рабенте (DEU, 34 г., национал зала и открито), Богдан Коваленко (UKR, 24 г., национал зала и открито), Виталий Шевчук (UKR, 25 г., национал зала и открито) беше безпорно най-голямата разлика между Zelina и техните противници през първите 5 срещи от турнира. Хърватите доминираха във всяка една от тези срещи като дадоха заявка за шампионското място, но за съжаление не успяха да задържат енергията на нужното високо ниво, което щеше да им позволи да се противопоставят на много по-младия състав на Електростал.

Въпреки всичко БФХТ поздравява съставът на Zelina и Хърватския Хокеен Съюз за изключително професионалната работа на и извън терена! Поздрави и за състава на Динамо Електростал – новият клубен Шампион на Европа в зала!

Крайно класиране:
1.  Dinamo Elektrostal (RUS)
2.  Hockey Klub Zelina (CRO)
3.  Post SV (AUT)
4.  Sanse Complutense (ESP)
5.  Gaziantep Polisgücü SK (TUR)
6.  HC Minsk (BLR)
7.  KS AZS AWF Poznan (POL)

* Снимка – Хърватски хокеен съюз

Africa Cup for Club Champions 2021 – Гана

В последната седмица на ноември Гана беше домакин на турнира Africa cup for club champions за мъже и жени. В мъжката надпревара участие взеха общо 9 отбора – 3 от Гана, 3 от Египет, 2 от Нигерия и 1 от Кения, като бяха разделени в 2 групи от пет и четири отбора във всяка от групите. При жените участие взеха 5 отбора – 3 от Гана и 2 от Нигерия, като бяха в една група.

Всички двубои се изиграха на напълно обновения стадион в столицата Акра.

След изтеглянето на жребия и разпределението на отборите в две отделни групи при мъжете, се изиграха общо 16 двубоя. В първата група определено имаше много равностойни мачове като до последния не беше ясно и сигурно кой ще се класира. В група Б обаче, се наблюдаваше тотална доминация от отбора Tairat и така крайното класиране в двете групи изглеждаше по следния начин.

В дамската надпревара петте отбора трябваше да се изправят всеки срещу всеки, като по този начин, чрез крайното класиране в групата, определиха, кой ще се бори за бронза и кой за златото. Завършилите на трето и четвърто място в групата щяха да се борят за бронза и съответно тези на първо и второ място за златото.

В битката за бронза отборите на Plateau Queen (NGR) и Ghana Prisons (GHA) направиха доста по-равностоен мач от този в груповата фаза и завършиха 1-1, но все пак с бронза се сдобиха домакините от Ghana Prisons. Финалната среща отново противопостави отбори от Гана и Нигерия, като GRA (GHA) отновно не остави никакви шансове на Delta Queen (NGR) и ги победи с 3-0.

При мъжете следваше двубой определящ 5то и 6то място измежду двата трети отбора при мъжете, а класиралите се на първо и второ място в двете групи трябваше да се изправят на кръстосани полуфинални срещи

Двете полуфинални срещи предложиха голямо зрелище, като в първата  Eastern Company (EGY) загуби с 2-3 от Tairat (EGY). В другия полуфинал докато Kada Star от Нигерия може би се виждаха сигурен финалист и 2 минути преди края водиха с 2-0, така след 2 бързи гола от Tairat, мачът отиде в изпълнение на ‘penalty shootout’, където египтяните показаха повече хладнокръвие и се класираха за финалния двубой.

Все пак отборът на Kada Star (NGR) стигна до бронза, побеждавайки с 2-1 Eastern Company (EGY). Финалът беше изцяло египетски, където Tairat не остави никакво съмнение, кой е по-добрият отбор в тази среща, побеждавайки със 7-2 Zamalek.

Интересът към събитието и спорта в страната очевидно е висок, за което засвидетелстват пълните трибуни, а също и излъчването на целия турнир в националната телевизия.

Видео от всяка среща може да откриете на фейсбук страницата на Федерацията по хокей на Гана https://www.facebook.com/GhanaHockey18/

Тъжна вест

С дълбока тъга Ви съобщаваме, че на 10 ноември, след кратко боледуване ни напусна Симеон Илиев, възпитаник на специалност „Хокей на трева“ към НСА „Васил Левски“, треньор на Националите отбори по хокей на трева в мъжко направление, клубен треньор на КХ НСА, Крам Комплекс и Славия 2005. Носител на наградата за най-добър треньор на БФХТ за 2004, 2005, 2007 и 2008 година.

Ръководството на БФХТ поднася съболезнования на семейството!