Структура

Президент на БФХТ

Йорг Шенк

Изпълнителен директор

доц. д-р Антонио Антонов

Управителен съвет:

Председател

Йорг Шенк

Член

доц. д-р Антонио Антонов

Член

д-р Емилия Витанова

Член

Бончо Златев

Член

Веселин Захариев

Член

Галин Карагьозов

Член

Севдалин Хъшинов