Структура

Президент на БФХТ

Йорг Шенк, д-р

Изпълнителен директор

Проф. Антонио Антонов, д-р

Управителен съвет:

Председател

Йорг Шенк, д-р

Член

Проф. Антонио Антонов, д-р

Член

КАТЯ СТОИЛОВА, Д-Р

Член

доц. Иван Сандански, д-р

Член

Веселин Захариев

Член

Галин Карагьозов

Член

Йордан Пенев

Член

доц. Николай Марков, д-р

Член

Павлин Белчев

Почетни председател и членове:

Почетен Председател

инж. Симеон Кралев (2019)

Почетен член

Димитър Хараламбиев (2005)

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

Йорг Шенк, д-р (2005)

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

Никола Горчев (2019)

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

Бончо Златев (2021)

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

Вълчо Карагьозов (2021)

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

проф. Лъчезар Димитров, д-р (2022)