Персонал

Изпълнителен директор

Проф. Антонио Антонов, д-р

Административен директор

Росина Красимирова

Финансов мениджър

Гергана Вукович

Мениджър развитие и проекти

Димитри Дубисон

Одитор

Ивелина Стефанова

ДОМАКИН

Даяна Петкова