Персонал

Административен секретар

Росина Красимирова

Счетоводител

Цветелина Лазарова

Касиер

Мария Милчева

Спортно-технически мениджър

Росица Соколова

Сътрудник международни връзки и развитие

Д. Петкова

Сътрудник видео архив

Емилия Витанова

ДОМАКИН

Веселин Добрев