Персонал

Административен секретар

Росина Красимирова

Счетоводител

Цветелина Лазарова

Касиер

Мария Милчева

Спортно-технически мениджър

Росица Соколова

Сътрудник видео архив

д-р Емилия Витанова

ДОМАКИН

Веселин Добрев