Финал: Вълците, ММ14 – НСА, ММ14

3то място: Петър Берон, ММ14 – Дунав, ММ14

Лъвчета, ММ14 – Пловдив, ММ14

Вълците, ММ14 – Петър Берон, ММ14

Дунав, ММ14 – НСА, ММ14

Пловдив, ММ14 – Вълците, ММ14

Лъвчета, ММ14 – Петър Берон, ММ14

Вълците, ММ14 – НСА, ММ14

Петър Берон, ММ14 – Дунав, ММ14

Дунав, ММ14 – Лъвчета, ММ14