Национален отбор Юноши до 16 г. – открито

Състав НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА ЗА ЮНОШИ ДО 15 Г. към 27.07-01.08.2020 Г.

И. Янчев
И. Раднев
М. Иванов
А. Илчев
Г. Зафиров
Д. Стефанов
А. Мирков
М. Момчилов
М. Илиев
П. Гочев
Н. Землянов
Х. Трампов
О. Моллов
Д. Леков
А. Тодоров
Г. Айвазов
Л. Лазаров
Д. Радков
Б. Пунков
Д. Ангелов
А. Атанасов
Е. Лилов
Е. Недков