XXII ДП Д12 – Финали, открито – 01.10.21 – гр. Пловдив