Летен лагер на EuroHockey и БФХТ за млади играчи и семинар за треньори в Албена

Традиционният летен лагер на EuroHockey и БФХТ в Албена и семинар за треньори 2023 на българското черноморие тази година отново се радваше на голям успех с участието на 3 държави: България, Армения и Украйна!

Повече от 15 треньори от 3-те федерации проследиха семинара за треньори на високо ниво, организиран от Димитри Дюбюисон от БФХT и воден от назначения от EuroHockey експерт треньор и лектор Лоик Ейленбош от Белгия. От 25-ти до 27-ми август всички треньори получиха изключителна подготовка за своите мисии, изграждане на екипи, нови тактически подходи, видеоанализ и упражнения по Хокей5, както теоретични, така и практически съвети за работа с млади играчи. Други поканени лектори допълниха цялостната програма за треньори: Антонио Антонов (мисии), Христиан Василев (правила на Хокей5), д-р Катя Стоилова (педагогика). Семинарът е сертифициран от EuroHockey!

Успоредно с това от 25 до 31 август повече от 50 млади играчи от 3 нации тренираха както с треньорите, така и с назначения треньор на EuroHockey, но също така се посветиха на красотата на българския курорт Албена с многобройните басейни и отличния плаж.

Накрая треньорите и играчите Д12 и М/М14 участваха в традиционния турнир за Купата на Албена, в който успех постигнаха отборът на Армения Д12 и НСА М/М14! Едно невероятно издание, което ще доведе до още по-добро издание през 2024 г. с някои изненади!

English version:

The traditional summer EuroHockey/BHF Albena Hockey camp and Coaches seminar 2023 on the Bulgarian coast received again a great success this year with the participation of 3 nations: Bulgaria, Armenia and Ukraine!

More than 15 coaches from the 3 federations followed the high level coaches seminar organized by Dimitri Dubuisson from BHF and given by the EuroHockey appointed expert coach and speaker Loïc Eylenbosch from Belgium. From 25 to 27th, all the coaches received outstanding training on their missions, team building, new tactical approaches, video analysis and Hockey5s exercises, both theoretical and practical with the youth players. Other invited speakers completed this very complete program for coaches: Prof. Antonio Antonov (missions), Christian Vasilev (Hockey5s rules), Doctor Katia Stoylova (pedagogy). Certified by EuroHockey!

In parallel, more than 50 young players from 3 nations trained both with the coaches and with the appointed EuroHockey coach but also enjoyed the beauty of the Bulgarian resort Albena with its numerous pools and excellent beach from 25th to 31th of August. 

Finally, coaches and U12&U14 players participated to the traditional Albena Cup with the success of the Armenia team U12 & NSA U14! An amazing edition that will lead to an even better edition in 2024 with some surprises!

Start a Conversation

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *