Съдии

Съдийски ресурси

Обучения и сертифициране на съдииски кадри

Ако искате да се включите в дейността на БФХТ като съдия или съдийски мениджър можете да намерите нужната Ви информация в секция Курсове и обучения.